“Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả”

Xã hội 09-01-2023

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức vào sáng vào ngày 4.1.

Vũ Nguyệt