Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng theo hướng chuyên nghiệp

Chính trị 19-05-2023

Sáng 19.5, tại Tây Ninh, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp với Văn phòng Quân khu 7 tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ Văn phòng khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ IX năm 2023.

Tố Tuấn – Nhật Quang