Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng Dân quân thường trực

Pháp luật 01-04-2024

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng Dân quân thường trực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đào Như - Phương Thảo - Nhật Quang