Nâng cao chất lượng vùng sản xuất lúa chất lượng cao Phước Chỉ

Kinh tế 24-03-2023

Hướng đến năm 2025, xã Phước Chỉ hình thành 600 ha lúa chất lượng cao, lúa đặc sản theo nhu cầu của thị trường, đáp ứng nguồn giống cho vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, từng bước phát triển mô hình lúa hữu cơ.

Tâm Giang-Phương Thuý