Nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản

Pháp luật 27-04-2024

Các đối tượng đã tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản một cách nhanh chóng, ít để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Hà Thủy - Tấn Lực