NASA hoàn tất triển khai kính viễn vọng James Webb

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua thông báo giai đoạn triển khai kính viễn vọng không gian James Webb đã hoàn tất. Như vậy, kính viễn vọng này đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh theo dõi mọi giai đoạn lịch sử vũ trụ.

BTNO