Nét đẹp văn hoá của người Chăm ở Tân Hưng

Đối với người Chăm, cho dù có làm việc ở bất kỳ cơ quan nào thì cũng phải ăn mặc trang phục truyền thống, nhằm giữ gìn bản sắc của người Chăm.

Hoàng Yến-Việt Đông