Nét đẹp văn hoá truyền thống trong ngày giỗ họ Nguyễn

Ngày giỗ họ là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn với cội nguồn, các bậc tổ tiên đã sinh thành ra mình.

Hoàng Yến