Chia sẻ:

NFT được chọn là Từ của năm

Từ điển Collins, đơn vị chuyên tổng hợp từ vựng tiếng Anh được thành lập từ năm 1824, đã ghi nhận đến hơn 4,5 tỷ từ vựng trong kho dữ liệu của mình. Trong danh sách 10 từ khoá được sự quan tâm nhất năm 2021, “NFT” đã đặc biệt nằm ở vị trí đầu tiên.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI