Nga cảnh báo chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc

Thế giới 31-05-2023

Ngày 29.5, Nga cảnh báo thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có thể không còn hiệu lực, nếu thỏa thuận tháo gỡ những rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được thực thi.

BTNO