Nga loại bỏ sản phẩm nhựa sử dụng một lần từ năm 2025

Thế giới 22-06-2022

Bắt đầu từ năm 2025, Nga sẽ loại bỏ dần các sản phẩm và bao bì nhựa sử dụng một lần. Theo giới chức Nga, quá trình loại bỏ này sẽ diễn ra một cách tuần tự theo nhiều giai đoạn.

BTNO