Nga phóng thử thành công tên lửa siêu thanh

Thế giới 27-12-2021

Chuyển sang các thông tin khác. Nga hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh có tên Tsirkon. Đây là loại tên lửa mới nhất của Nga, có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển, cũng như trên đất liền.

BTNO