Chia sẻ:

Ngắm vườn nho Ninh Thuận 3000 gốc được trồng trên đất Tây Ninh

Xã hội 08-06-2019
Vườn nho 3000 gốc được trồng trên diện tích 5000m2 đất ở xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI