Ngân hàng Bản Việt khánh thành trụ sở mới tại Tân Biên

Kinh tế 25-04-2023

Ngày 24.4.2023, Ngân hàng Bản Việt khánh thành trụ sở mới Bản Việt Tân Biên tại huyện Tân Biên. Tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh và khách hàng khu vực tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt