Chia sẻ:

Ngân hàng muốn được miễn giảm phí

Kinh tế 31-08-2021

Hiệp hội ngân hàng (VNBA) vừa có văn bản kiến nghị Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Mastercard về việc miễn giảm các loại phí cho ngân hàng Việt Nam.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI