Ngành du lịch Lào phục hồi sau đại dịch COVID-19

Kể từ khi mở cửa trở lại để đón khách du lịch vào tháng 5 năm ngoái, đến nay, ngành du lịch Lào đang có sự phục hồi và tăng trưởng ổn định sau đại dịch COVID-19.

BTNO