Chia sẻ:

Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Xã hội 03-09-2019
Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh hoàn thành tất cả các khâu, từ nhân lực đến điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học, bậc học trên địa bàn tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI