Chia sẻ:

Ngành Giao thông - Vận tải tích cực thực hiện những vấn dề cử tri quan tâm

Xã hội 28-08-2019

Theo Sở Giao thông vận tải, nhiều tuyến đường đã được đầu tư đưa vào sử dụng trên 15 năm, nhưng chưa được trung tu hoặc đại tu theo thời gian quy định.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI