Ngành Khoa học và Công nghệ Tây Ninh-45 năm xây dựng và phát triển

Nhiều sản phẩm ra đời từ các nhiệm vụ KH&CN đã phát huy giá trị kinh tế cao. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN, đổi mới công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa được quan tâm đẩy mạnh. 

Hoàng Yến