Chia sẻ:

Ngành Khoa học và Công nghệ Tây Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị ngành khoa học công nghệ cần đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, đẩy mạnh, tăng cường áp dụng công nghệ 4.0 vào các đề tài nghiên cứu, các giải pháp thiết thực, ứng dụng hiệu quả trong thực tế đời sống xã hội hiện đại, góp phần đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng như cầu đòi hỏi của địa phương.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI