Ngành Y tế Tây Ninh: Nỗ lực tìm giải pháp cho bài toán thiếu thuốc

Tình trạng thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) diễn ra từ năm 2021 đến nay, gây khó khăn cho việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh y tế công lập, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Vũ Nguyệt