Chia sẻ:

Ngáo đá đâm người trọng thương

Pháp luật 02-04-2019

Cho rằng 2 người trong cửa hàng điện thoại theo dõi mình, Nguyễn Văn Vương vung dao chém cả hai, khiến 1 người bị thương

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI