Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Sáng tạo số, chuyển đổi xanh”

Ngày 22.5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, chủ đề “Sáng tạo số, chuyển đổi xanh”; diễn đàn “Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp”. 

Hoàng Yến - Khải Tường