Ngày hội sách và Văn hoá đọc tỉnh Tây Ninh: Thắp lên ngọn lửa tri thức trong cộng đồng

Nhằm đưa văn hoá đọc phát triển lên tầm cao mới, ngày 4.11.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21.4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây.

Hoàng Yến – Ngọc Bích