Ngày hội STEM-sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh

“Ngày hội STEM”- sân chơi khoa học kỹ thuật bổ ích và lý thú, thắp lên khát vọng khám phá, tạo một phong cách học tập mới cho học sinh.

Hoàng Yến