Chia sẻ:

“Ngày hội toàn dân” ở Khu dân cư biên giới Chàng Riệc

Chính trị 25-05-2021

Khu dân cư biên giới Chàng Riệc có 7 dân tộc anh em sinh sống, gồm: Kinh, Mường, Tày, Thái, Khmer, … Hòa chung không khí hân hoan của toàn dân hướng về Ngày Bầu cử, đồng bào các dân tộc nơi đây vững niềm tin lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI