Chia sẻ:

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026: Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng

Chính trị 01-07-2021

Báo Tây Ninh giới thiệu một số ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại Dương-Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI