Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X: Xem xét các Nghị quyết chuyên đề

Thời sự 01-07-2021

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng 01.7, Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc với nội dung thông qua tờ trình các nghị quyết, chuyên đề.

Nhật Quang