Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức pháp luật

Pháp luật 11-11-2022

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2013. Điều 8 của Luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ngày Pháp luật Việt Nam). Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Xuân Vũ – Nhật Quang