Chia sẻ:

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII: “Văn học nghệ thuật Tây Ninh hướng về biên cương Tổ quốc”

Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Tây Ninh vừa tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII - 2019 với chủ đề “Văn học nghệ thuật Tây Ninh hướng về biên cương Tổ quốc”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI