Nghi lễ thắp Lửa thánh của Chính thống giáo

Hôm qua, hàng nghìn tín đồ Chính thống giáo đã tới khu vực Thành cổ Jerusalem để thực hiện nghi nghi lễ thắp Lửa thiêng, một trong những nghi lễ rất quan trọng trước thềm lễ Phục sinh theo lịch Chính thống giáo.

BTNO