Nghị quyết 11 của Chính phủ điểm tựa giúp người dân phục hồi phát triển kinh tế

Xã hội 11-05-2022

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết để kịp thời hỗ trợ người dân và phục hồi phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trong đó, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nhật Quang