Chia sẻ:

Nghị quyết của Quốc hội: Giảm các loại thuế thu nhập

Chính trị 22-10-2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa Ban hành Nghị Quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI