Chia sẻ:

Ngôi nhà chung của những trẻ nhiễm chất độc da cam/Dioxin

Xã hội 08-09-2019
Hơn 6 năm qua, nơi đây đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho nhiều trẻ khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI