Chia sẻ:

Ngọt ngào thốt nốt vùng biên

Nước thốt nốt vừa mang về được cho vào chảo nấu ngay để giữ nguyên vị thanh ngọt tự nhiên của thốt nốt. Nước được lược qua rây, loại bỏ những thanh cây sến được cho vào ống trước đó để nước thốt nốt trong, đường nhanh đặc.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI