Người bị TNGT khi đang đến nơi làm việc có phải là TNLĐ hay không?

Xã hội 30-11-2022

Người lao động nhận biết về pháp luật còn hạn chế nên quyền lợi của họ khi bị TNLĐ không được hưởng. Do đó, NLĐ, người dân khi có quan hệ lao động bị tai nạn, cần liên hệ ngay cơ quan Nhà nước quản lý về lao động, Công đoàn các cấp hoặc văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Tây Ninh… để được hỗ trợ.

BTN-LĐLĐ