Chia sẻ:

Người dân Thành phố Tây Ninh đồng lòng chống dịch

Xã hội 25-07-2021

Hầu hết người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men…, và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI