Người điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe bị xử lý như thế nào?

Pháp luật 29-10-2022

Chương trình hôm nay, xin giới thiệu Luật sư Nguyễn Thị Mai Quyên- Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Luật sư sẽ trao đổi một số nội dung liên quan đến chủ đề: “Người điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe bị xử lý như thế nào?

GGLS