Chia sẻ:

Người giữ hồn nhạc cụ dân tộc

Bằng tình yêu, lòng nhiệt huyết, những nghệ nhân vẫn ngày đêm ra sức gìn giữ để vốn âm nhạc dân tộc không bị mai một.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI