Người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng

Chính trị 31-05-2024

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết một số chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang