Chia sẻ:

Người lao động thất nghiệp được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng

Xã hội 26-09-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI