Chia sẻ:

Người nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn

Kinh tế 11-03-2021

Tính đến hết tháng 2.2021, ước tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được hơn 2.840 tấn, so với cùng kỳ tăng hơn 501 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 2.510,64 tấn, tăng hơn 507 tấn so cùng kỳ sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 230 tấn, giảm 6,6 tấn so cùng kỳ.

Vũ Nguyệt

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI