Người Việt chi hơn 90 tỷ đồng gọi đồ ăn online

Kinh tế 15-02-2024

Báo cáo về ứng dụng giao đồ ăn tại Đông Nam Á của Momentum Works (mô men từm w ốc) vừa công bố cho thấy mỗi ngày người Việt chi hơn 90 tỷ đồng gọi đồ ăn online.

BTNO