Nguy cơ ô nhiễm từ rác thực phẩm không phân loại

Thưa quí vị và các bạn, theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt" của Bộ TN&MT,  rác thải thực phẩm là 1 trong số những loại bắt buộc người dân phải thực hiện phân loại tại nguồn. Thế nhưng, đáng nói, nếu như ở ngoại thành Hà Nội, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ đã bắt đầu phát huy tác dụng thì trong nội thành rác thực phẩm, chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi, chiếm một lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

BTNO