Nguy cơ thế giới sẽ không còn các dòng sông băng lớn

Một số dòng sông băng lớn của thế giới sẽ biến mất vào năm 2050 do tình trạng ấm lên toàn cầu. Đây là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), trong đó có một dự báo rất đáng chú ý là hiện tượng trên sẽ xảy ra ngay kể cả khi thế giới kiềm chế được mức tăng nhiệt.

BTNO