Nhà ở cho công nhân: Khoảng cách giữa nhu cầu và thực tế

Xã hội 11-06-2022

Những nhà trọ chật hẹp, thiếu thốn, ở ghép 2-3 người là lựa chọn của nhiều công nhân để giảm chi phí. Thời gian qua, các cấp các ngành, địa phương đã quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng phần lớn công nhân tại các khu công nghiệp phải thuê trọ, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.

Vũ Nguyệt