Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành

Thế giới 12-01-2022

Từ tháng 4/2022, Nhật Bản sẽ giảm độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 - để thúc đẩy sự năng động hơn cho giới trẻ, qua đó hỗ trợ các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của khi bước sang tuổi trưởng thành sớm hơn so với trước đây..

BTNO