Nhật Bản tăng nhập khẩu trái chuối từ Việt Nam

Thế giới 16-05-2022

Việt Nam là thị trường cung cấp trái chuối lớn thứ 7 cho thị trường Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm nay, đạt 1,5 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD, tăng 38,5% về lượng và tăng 30,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

BTNO