Nhật Bản và Mỹ ra Tuyên bố chung về không phổ biến vũ khí hạt nhân

Thế giới 22-01-2022

Sáng nay, Nhật Bản và Mỹ đã ra Tuyên bố chung về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu ngăn chặn phổ biến và loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

BTNO