Chia sẻ:

Nhiệt huyết của nữ già làng Keo Onl

Xã hội 22-11-2019
Khoảng 10 năm trở lại đây, bà được đồng bào dân tộc Khmer tin tưởng, đề cử là Già làng- người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI